Innlogging

Ragnvald Oliver Vik

RAGNVALD OLIVER VIK –

FØDT 17. MAI 1904.- (Død 03. november.1993)

Dette historiske tilbakeblikk er skrevet av Arild Elnes i forbindelse med at det er 100 år siden Ragnvald Oliver Vik ble født. Dette historiske tilbakeblikk er hentet fra avisutklipp, bøker og protokoller i Tistedalens Musikforening. 

 

Noen stikkord og utdrag fra protokoller

TISTEDALENS MUSIKFORENING

Mandag 17. mai (1954) Spilte revelje i Tistedal Etterpå reiste vi til Halden og spilte og overrakte presang til Vik på 50 års dagen. ”Det var en ørelappstol.”

Torsdag 17. mai(1956) Spilte vi revelje,for barnetoget i Halden og Tistedal på form.  Om ettermiddagen i tog til Veden og reise derfra vider til Prestebakke, hvor vi spilte i Barnetog og en konsert ved skolen.  Vi blev etterpå bevertet med smørbrød og kaffe.  ”Dirigent Vik som deltok i turen blir ved denne anledning overrakt av form. Ett gave breve på kr. 100.- og gratulert med sin geburtsdag”

”Tirsdag 25. september (1956) øvelse med Vik.  Beskjed gjennom R.O.Vik at vi skal ha radiokonsert den 27. okt.”

Årsberetning til årsmøtet 1956

”Til sist vil vi rette en hjertelig takk til vår dirigent R.O.Vik som fortsatt hviser seg sin stilling værdig, og vi er glad at under hans ledelse skal oppleve nye triumfer, til ære for foreningen og stedet”

 

Utdrag fra:

TISTEDALENS MUSIKFORENING 
12. MARS 1871 – 1946 ved Olav Torgersen.

I slutten av november 1934 kom meldingen om at dirigenten Konrad Grimstad var blitt ansatt som sjef for Divisjonsmusikken i Bergen og skulde fraflytte Halden.  Han hadde sin siste øvelse med Tistedalens Musikforening 27. november s.å. 

Man besluttet å avertere etter en ny dirigent.  Det var 4 ansøkere.  Musikkfenrik ved Divisjonsmusikken i Halden, R.O. Vik ble ansatt fra 01. januar 1935.

Musikkfenrik Ragnvald Oliver Vik er født 17. mai 1904 i Borge. Han kom inn ved Divisjonsmusikken i Halden i 1922, og er fradeles ansatt der.

Vik hadde sin første øvelse med foreningen 08. januar 1935.

15. mars 1935, holdtes jubileumskonsert i Hermon.  Dirigenten R.O.Vik, som har gjort seg bemerket som en fremragende fløytist – ga ved denne anledning en egen avdeling,  akkompagnert av R. Danielsen.

 

Utdrag fra:

”Divisjonsmusikken” i Halden dens historie og plass i Musikklivet.
Særoppgave Institutt for Musikkvitenskap Universitetet i Oslo våren 1979. 
Med tillatelse fra Trond Elnes

Etter Bjarne Thorleif Larssen var det en av musikkorpset egne musikere som overtok som dirigent.  Vik var allerede en meget dyktig og populær dirigent for amatørmusikkorps i distriktet, og det var den samlet ”Divisjonsmusikk” som ønsket han som dirigent.

Ragnvald Oliver Vik ble født i Borge 17. mai 1904,og han lært å spille fløyte av sin far allerede i 6 års alderen.  Vik tok handelsskolen og arbeidet ved DE-NO-FA før han begynte i ”Divisjonsmusikken” i 1922.  Han tok over etter Bjarne Næss, som senere ble fløytist i ”Filharmonisk Selskaps Orkester” i Oslo.  Vik ble sersjant i 1924 og fenrik i 1937.  I 1946 avla han militærmusikkinstruktøreksamen og ble utnevnt til løytnant.

Fra 15. juni 1958 ble han utnevnt til kaptein og dirigent for ”Divisjonsmusikken”, noe han var til han gikk av for aldersgrensen 01. juni 1969.

Vik har gjort en meget stor innsats i Haldendistriktets musikkliv.  Fra 1935-60 var han dirigent for ”Tistedalens Musikforening”,  som under Viks ledelse holdt et meget høyt nivå og ble regnet for et av våre fremste amatørmusikkorps.  Korpset har bl.a spilt meget ofte i radio, et år hele åtte konserter.  Det er mange profesjonelle musikere som har sitt utspring fra ”Tistedalens Musikforening” under Viks ledelse.  Vik var også dirigent i ”Båstadlund Guttemusikkorps” fra starten i 1938, og han dirigerte også musikkoprs andre steder i Østfold, bla.a. ”Borge Musikkorps”, ”Torsnes musikkorps! Og andre.  Vik spilte også i mange år fløyte og saksofon i forskjellige danseorkestre.

Vik har også vært aktiv som komponist.  Av hans komposisjoner kan nevnes:   ”Båstadlundguttenes marsj”, ”R.P.8 bataljonsmarsj”, ”Norsk dans” og variasjoner over folketonen ”En liten gutt i fra Tistedal”.  Komposisjonen er i et meget tradisjonelt tonespråk, men er meget velskrevet.  Han ha også samlet og arrangert et stort antall gamle ”Iddeslåtter”.

Når Ragnvald Oliver Vik sluttet som dirigent i 1969 så overlot han taktstokken til Rolf Andersen.

 

Tistedalens Musikforening 110 år

(Bilag til Halden Arbeiderblad nr. 58, 10 mars 1981.)

Etterkrigstiden har vært preget av sterk aktivitet for Tistedalens Musikforening. I perioden 1946 til 1971 ble det til sammen avholdt 1111 øvelser.  Hele 767 av disse ble ledet av R.O. Vik som i 1965 la ned takstokken etter å ha ledet Tistedalens Musikforening helt siden 1935.

100 års jubileet ble en stor begivenhet i korpsets historie.  Det ble feiret med konsert i Halden Arbeidersamfund fredag 12. mars.1971.  Musikkløytnant Holger Arvesen ledet korpset under konserten og som gjestedirigent var invitert veteranen, musikkaptein R.O.Vik.  I likhet med sin store forgjenger Oscar Borg har R.O.Vik også skrevet en rekke komposisjoner, og det var naturlig at musikkstykker av disse to var satt på programmet.  I patriotismens navn spilte korpset således både marsjen ”Tistedølen” og ”En liten gutt fra Tistedalen med variasjoner” av R.O.Vik.

R.O. Vik skal for øvrig også være gjestedirigent under 110 års konserten og igjen vil da ”Tistedølen” klinge ut over Halden Arbeidersamfund, denne gang sammen med hans ”Norsk Dans”.

Tistedalens Musikforening har vært i den lykkelige stilling at man har kunnet knytte mange dyktige dirigenter til seg. Navn som Oscar Borg, Thv. Haugen, G.Fosdahl, K.Grimstad, R.O.Vik, Holger Arvesen, John Bøhn og Arne Kvalø har vært en garanti for korpsets høye standard.

Man fornærmer vel ingen som man sier at musikkaptein R.O. Vik er den dirigenten som har satt de dypeste spor etter seg.  I tretti år ledet han Tistedalens Musikforening og for denne innsats har han blitt hyllet med æresmedlemsskap.

 

En ”Perlerad” Dirigenter

Musikkaptein R.O.Vik – Man averterte nå etter ny dirigent og det meldte seg 4 søkere.  Det var en som skilte seg klart ut, nemlig musikkfenrik Ragnvald Oliver Vik fra Divisjonsmusikken i Halden.  Han ble ansatt 1. januar 1935.  R.O. Vik er født i B orge 17 mai 1904 og kom som ung inn ved underoffiserskolen på Fredriksten.  Han begynte i Divisjonsmusikken i 1922 og gikk gradene til han overtok som sjef for Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet som det siden het.

R.O. Vik var en fremragende musiker og under hans takststokk feiret Tistedalens Musikforening mange triumfer. Etter hele trette års virke, nærmere bestemt i februar 1965, sa han opp sin stilling i og Musikforeningen var heldige å få et av sine egne medlemmer.  Holger Arvesen etterfulgte Vik som dirigent for Tistedalens musikforening.

 

Han dirigerte Tistedalsmusikken 30 år

Tidligere sjef for Divisjonsmusikken i Halden musikkaptein R.O. Vik, inntar en sentral plass i Tistedalens Musikforening.  Hans innstats kan ikke vurderes høyt nok.  I hele tretti år var han korpset leder, og for Vik var det å være dirigent for tistedølene noe langt mer enn en jobb.  Han engasjerte seg sterkt personlig i korpsets arbeid og hans kjærlighet til miljøet opp i dalen manifesteres vel kanskje best gjennom hans komposisjoner ”Tistedølen marsj” og ”Variasjoner over En liten gutt fra Tistedal”.  For sin innsats er R.O. Vik hedret med æresmedlemsskap i Tistedalens Musikforening.  Under 100 års konserten var Vik gjestedirigent.  Han skal også være med på jubileumskonserten torsdag 12. mars der korpset som en hyllest til ham har bedt ham dirigere et par av sine komposisjoner.

-      Jeg følte meg litt beæret da jeg fikk jobben som dirigent i Tistedal.  Tistedølens hadde jo tidligere ”håndplukket” sine leder fra Divisjonsmusikken og det var jo litt av en arv jeg skulle føre videre.  Min forgjenger Konrad Grimstad hadde fått jobb som sjef for Divisjonsmusikken i Bergen og han hadde gjort en god innsats i Tistedalens Musikforening.  Jeg visste at store oppgaver ventet meg, men jeg var jo ikke direkte uerfaren.  Jeg hadde på det tidspunkt ganske mange år bak meg som musiker, sier R.O.Vik. –

-      Og det gikk bra….. ? – Det var ikke uten problemer til å begynne med.  Samtidig med Grimstad sluttet flere av de eldste korpsmedlemmene.  De hadde vært med i mange år og følte nå at de ville trekke seg tilbake.  Jeg måtte derfor starte opp med en god del yngre og helt uerfarne folk.  Det gjorde ikke saken lettere at flere konserter sto for døra.  Det måtte løses ved at vi ”lånte” en del av de gamle som hadde gått ut av korpset.  Særlig fikk vi flere ganger god bruk for Alf Jacobsen en utmerket kornettist.  Det gikk derfor til å begynne med litt op og ned til vi fikk stabilisert oss.  Korpset besto av både dyktige og mindre habile folk.  Det kjedelige var at mange av de virkelig gode talentene reiste fra byen. Men det ansporet på en annen side de som ble igjen til å legge seg ekstra i selen for å gjøre en fin innsats. 

-      Hvordan vil du karakterisere de tretti åra du var dirigent for Tistedalens Musikforening?  Det var en givende tid, så av avgjort.  Det var jo helt spesielt miljø i Tistedal den gang og man måtte finne ”tonen”.  Jeg ble godtatt fra første stud, ble sett på som en riktig tistedøl. 

-      Noe du husker som særlig hyggelig under denne tiden?  Det var jo morsomt med de mange konsertene i NRK.  Det var en periode vi spilte i radioen til stadighet.  Vi burde ikke engang prøvespille.  Det var bare å sende inn programmet og det ble godtatt hver gang.  Det var litt av en tillitserklæring. Også vil jeg nevne de mange fine turene vi hadde med korpset.  Vi var i Trondheim, Steinkjær, Brevik, Lillehammer og flere ganger i Haldens svenske vennskapsby Skøvde.  Et spesielt minneverdig år var 1955. Jeg var jo også dirigent for Båstadlund Guttemusikkorps og sammen med disse tro Tistedalens Musikforening på sju dagers tur til Vammala, Haldens vennskapsby i Finland.  Finnene ga oss en fantastisk mottakelse og detter er et minne for alltid, slutter veteranen R.O.Vik.

- EN RIK OG GIVENDE TID, SIER MUSIKKAPTEIN R.O.VIK.

 

 

MUSIKKAPTEINEN I ELVEGATA FYLLER 80 ÅR 17. MAI

(HA Halden Arbeiderblad 15. mai 1984. av Anders Wold)

17. mai – jubel i Kongeriket, og jubel i Elvegata hos musikkaptein Ragnvald O. Vik som fyller 80 år på nasjonaldagen.  Det beskjedne mennesket Vik skal 17. mai hylles av et par av distriktets korps som han har dirigert i en årrekke.  Og fra hele fylket regner vi med at han vil få telegrammer og gaver og omtaler av hederligste sort.  For neppe noe menneske har engasjert seg så mye i de østfoldske musikk-liv som kapteinen i Elvegata.

Vi husker Vik fra den tiden han leder Divisjonsmusikken.  (Vi vet det ikke heter Divisjonsmusikken lenger, men for oss er det Divisjonsmusikken selv om det heter Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet aldri så mye).  Vik i spissen, stram i rykken og småbister som det sømmer seg en gammel militær.  Fra sydsiden, over brua – da uten musikk, kun trommesolo, og opp Storgata til Busterudparken.  Konserten nesten hver neste dag der i parken.

Divisjonsmusikken, den daglige fargeklatten i bybildet, opptoget – det klingende spill.  Den daglige marsj gjennom byen forsvant med Vik. Nå er det en konsert i parken, velsigne den, nå og da.  Gir eldre mennesker næring til småmimring, til den tid Oscar Borg, den store Borg, dirigerte. Eldre folk husker sikkert Gubben Borg, som bodde ved parken, som i sin pensjonisttilværelse kom stabbende for å høre sitt korps.  Neppe noen musiker fikk så god kontakt med Borg som nettopp Rangvald O. Vik.  Begge fløytister, begge kunstnere, begge komponister – begge rikt utstyrt i ånden.

 

Fikk Borgs noter

Jeg hadde lange samtaler med Borg, Sier Vik: - Og jeg var med ham hjem ved en rekke anledninger. Jeg fikk alle notene hans. Ta notene mine, for jeg vet du vil kunne bruke dem, sa Borg til meg, forteller Vik: - Borg var et røslig og godhjertet menneske og han hadde så mangt å fortelle.  Han hadde studert ved musikkakademiet i Stockholm, og han hadde studert musikk i både- inn og utland.  Divisjonsmusikken i Halden, eller Fredrikshald som byen den gang het, kunne ikke fått en bedre dirigent enn Borg.

 

Dirigent i Østfold

Det finnes neppe et menneske som har dirigert så mange korps i Østfold som Vik. På en og samme tid var han dirigent for fem ulike korps. Fra 1935 til 1960 var han instruktør og dirigent i Tistedalens Musikforening.  Videre har han vært dirigent og instruktør i Viken Musikkorps, Borge Musikkforening, Torp Fagforenings Musikkorps, Tornes Musikkorps, Hauge Musikkorps, Ørje Musikkorps, og i 15 år var han dirigent for Båstadlund Guttemusikkorps (Hjortsberg skolekorps). – Etter at jeg om formiddagen kom hjem fra Divisjonsmusikken var det å spise middag og dra til et eller annet korps på kveldstid.  Slik var det ofte hver eneste dag i hele uka, sier Vik.  Gikk du aldri trøtt av all musiseringen? – Jeg gjorde ikke det.  Musikk har hele mitt liv vært mitt yrke og min store interesse.  I så måte har jeg vært heldig. Jeg har vært privilegert.

Ragnvald Vik er født i Borge ved Fredrikstad.  Faren var miltærmusiker, og han ble dermed nærmest flasket opp med musikk. Brødrene ble også musikere.  – Som 15-åring fikk jeg jobb som musiker på Frognersetra og Holmenkollen restaurant som en onkel av meg drev forteller han.  – Som 16 åring reiste jeg en tur med Stavangerfjord til USA som musiker.  Deretter tok jeg handelsskolen, og etter den kom jeg til Fredrikshald, Halden.  Det var 8 1922. Her begynte jeg på underoffiserskolen – og jeg ble samme året ansatt i Divisjonsmusikken.  Senere ble jeg i Divisjonsmusikkeen og i 1946 tok jeg dirigenteksamen.  Mens han var aktiv musiker i Divisjonsmusikken, tok Vik en lang rekke forskjellige kurs i musikk. – Og jeg studerte en god del på egenhånd, forteller han: - I mellomkrigsåra bestilte jeg en mengde noter og materiell fra Tyskland.

 

Komponist

Vik er også komponist.  Flere av hans verker er godt kjent i radio og spilt av en lang rekke forskjellige korps landet over.  Vi nevner ”Variasjoner over temaet En liten gutt fra Tistedalen”, ”Norsk Dans”, Båstadlundguttenes marsj” ,”R.P. 8 bataljonsmarsj” og ”Vernes flystasjons marsj”.  -  Vik har også nedlagt et stor arbeid med å samle inn gamle originale Østfold-danser.  Han har skrevet ned ca. 40 melodier, og det dreier seg hovedsakelig om komposisjoner fra Halden distriktet.   Følte du aldri at forsvarets musikk var et for snevert felt for din store musikk-interesse? – Det gjorde jeg aldri. Jeg likte meg i Divisjonsmusikken.  Jeg har også vært med på andre ting:  Et år bodde jeg i Harstad, og Norsk Operaselskap trenge en fløytist under en konsertturne til Narvik. Jeg fikk tilbud om å være med, og reise med operaselskapet – morsomt.

Jeg søkte også om opptak i Filmarmonisk SelskapsOrkester.  Det viste seg imidlertid at stillingen så godt som var besatt av en tysker dag jeg søkte.  Heldigvis kom jeg ikke inn i filharmonien den gang. Siden søkte jeg aldri filharmonien eller andre orkestre.  Jeg likte meg så godt i Halden og i Divisjonsmusikken.

80 år har gått fort sier Vik:  Rent for fort.  Jeg har noe å glede meg over hver dag, jeg lytter på musikk.  Musikkinteressen er ikke blitt mindre med åra………

 

Musikkgatene i Halden

Halden Arbeiderblad 06. juni 1989 HA Kultur

Elvegata – Sykehusgata kan med god rett kalles ”musikkens gater” i Halden.  Her finner vi byens kirke som har vært et viktig element i musikklivet, og i strøket har det også bodd betydningsfulle personer i byens musikalske historie.  Bremer Moe har reflektert litt over dette i denne artikkel.

I artikkelen er nevnt:

”Marsjkongen” Oscar Borg bodde i sykehusgata

F. A. Reissiger var organist i Immanuels Kirke.

 

Ragnvald Oliver Vik bor i Elvegta.

I Elvegata 9 bor nå vår kjære komponist og pensjonerte musikkaptein Ragnvald Oliver Vik som fylte 85 år 17. mai, og endelig har vi fått plassert F.D.M.K. Østlandet (Divisjonsmusikken) i det tidligere Tabernakelets bygning.  Her har de fått et fint øvingslokale, og et fast tilholdssted. En må vel nå kunne si at gatene er blitt symbolske for musikken og kulturen i Halden.

 

Minnesmerker i Halden     (Halden Arbeiderblad 02. august 1995)

Vik-Danielsens støtta

Den 17. mai 1987 ble det avduket et monument over de to ”tistedalsmusikerne” R.O.Vik og Ragnar Danielsen i Tistedal park.  Initiativet til å hedre de to med et minnesmerke ble tatt av en komité av medlemmer i Tistedalens Musikforening med Erik Jacobsen som primus motor.  Til stede under høytidligheten var bl.a. R.O. Vik og hustru til avdøde Ragnar Danielsen, Annie Danielsen.

Musikkaptein R.O. Vik ledet Tistedalens Musikforening i hele tretti år. Han engasjerte seg sterkt i dette arbeidet, og det ga da også resultater. Under Viks taktstokk fikk Tistedalens Musikforening ry som et av landets beste amatørkorps, noe som manifiserte seg i ikke mindre enn seksti opptredener i NRK.

Ragnar Danielsen hadde en lang årrekke en fremtredende posisjon i norsk musikkliv. Han virket i flere år som pianist ved en rekke Oslorestauranter, som kapellmester og arrangør ved Philips grammafonselskap, ved Frogerparkens sommerteater og Chat Noir.

Som komponist skaffet Ragnar Danielsen seg et internasjonalt navn. Hans verker er farget av engels ”light musikk”, de er velklingende med klare, velformede temaer og nyanseriktig underlag. Ragnar Danielsen skrev også flere romanser og visemelodier.

Danielsen bodde mesteparten av sitt liv i Oslo, men langt hele tiden tilbake til sitt fødested, Tistedal.  Det går den historie som anskuelig gjør dette.  Han traff noen kjenninger hjemmefra på Østbanen ”Hvor skal dere hen a’guttær” spurte han.  ”Te Tisdærn, vel” var svaret.  ”Løkkelige folk”, var Ragnar Danielsens kommentar.

 

HA Halden Arbeiderblad 17. februar 1987.

ÆRESKONSERT FOR MUSIKKENS GRAND OLD MAN I HALDEN
Program i Arbeidersamfundet viet utelukkende R.O.Vik

Han løftet på mange måter arven etter sin store læremester Oscar Borg. Han ble Borgs elev, han kom til å spille hans samme hovedinstrument, fløyte, han overtok etter Oscar Borg som dirigent for Tistedalens Musikforening, og han ble en av hans etterfølgere som leder for Divisjonsmusikken.  Og sis, men ikke minst. Han ble ved siden av Oscar Borg Handels fremste komponist av janitsjarmusikk.  Vi tenker selvsagt på Ragnvald Oliver Vik som førstkommende torsdag blir æret med en stor konsert i Arbeidersamfundet, utelukkende viet hans komposisjoner og arrangement.

Fra 1935 til 1960 var R.O. Vik instruktør og dirigent for Tistedalens Musikforening og ble da også korpsets første æresmedlem.  Det er for øvrig en gruppe av de seinere æresmedlemmer som har tatt initiativet til denne konserten og primus motor bland dem, Erik Jacobsen, håper at publikum vil slutte opp om denne enestående begivenheten.  Mange er det som R.O. Vik har lært å spille, og langt flere er det som har hatt glede av ham som komponist og leder for en rekke korps i Østfold.  Det ville være hyggelig om en del av disse ble å finne i Halden Arbeidersamfund torsdag, sier Erik Jacobsen.

Man vil få høre en lang rekke av R.O. Viks komposisjoner,  Vi kan nevne den kjente R.P.8.s. bataljons marsj, som han skrev under sitt opphold i Sverige under krigen, videre Båstadlundguttenens marsjVernes Flystasjons marsj, hans ofte framførte Variasjoner over temaet En liten Gutt i fra Tistedalen, og Norsk dans, som er spilt en rekke ganger i radio.  Av mer kuriøse ting kan vi trekke fram tangoen Den grå dame som R.O.Vik skrev inspirert av et spøkelse som etter sigende skal gå igjen på Fredriksten Festning.

Mange vil huske den rakryggede musikkapteinen marsjerende i spissen for Divisjonsmusikken nedover Storgata under Tappenstreken i gamle dager.  Det er ikke så rart med gangsettet i dag.  R.O. Vik sitter nemlig i rullestol med to amputerete bein.  Men den rette ryggen har han fremdeles, og i høy grad åndsfriheten og det smittende humøret.  Det forteller mye om 83-åringens vitalitet at han i forrige måned skrev en reinlender og en masurka som skal urframføres under konserten i Arbeidersamfundet torsdag.  Vi vil tippe at den gamle mester vil få det til å krible i beina på publikum da disse to stykkene spilles.

R.O. Vik har gjennom åra lagt ned et stor arbeid med å samle inn gamle originale Østfold danser, og da ikke minst musikk fra Idd.  En del av dette materialet for man høre på konserten i arrangement av Vik. Riktig en lokal kulturhistorisk skatt. Ellers er det også satt på programmet en del andre av hans arrangementer, for eksempel et arrangement over svenske folkeviser og danser.

R.O. Vik er riktig en musikkens grand old man i Halden.  Han har nedlagt en enorm innsats for musikklivet i Østfold.  Foruten at han har skrevet ned ca. førti gamle Østfold-danser og komponert en lang rekke melodier, har han vært dirigent for Viken Musikkorps, Borge Musikkorps, Torp Fagforenings Musikkorps, Torsnes Musikkorps, Hauge Musikkorps og Ørje Musikkorps.  Han var dirigent for Båstadlund Guttemusikkorps (Hjortsberg Skolekorps) i 15 år og for Tistedalens Musikforening sammenhengende 25 år og siden ved sporadiske anledninger slik at det til sammen blir ca. 30 år.  Dessuten har han vært instruktør for Halden guttemusikkorps Berg Skolekorps og leder av et veterankorps i Sarpsborg.  Han har deltatt i omtrent 700 øvelser med Tistedalsmusikken og den var da også i hans tid et av landets fremste amatørkorps med gjennomgående åtte radiokonserter i året.

I 1922 ble R.O. Vik ansatt som fløytist ved Divisjonsmusikken i Halden.  Han gjennomgikk gjennom åra en rekke teoretiske og praktiske musikkurs og skoler og ervervet seg en grundig utdannelse.  I 1946 tok han dirigenteksamen i Oslo med beste karakter.  Han etterfulgte Bjarne Th. Larssen som dirigent for Divisjonsmusikken i 1958 og leder dette korpset fram til 1. juni 1969 da han gitt av med pensjon.

R.O. Vik har ikke bare engasjert seg innenfor janitsjarmusikkens område.  Allerede da han begynte i Divisjonsmusikken, meldte han seg inn i Fredrikshalds Sangforenings Orkester, seinere Halden Orkesterforening, det nåværende Halden Byorkester.  Her var han aktiv i mange år og vakte allmenn beundring gjennom sine mange og krevende fløytesoli.  Det var for øvrig en tid meningen at han skulle begynne som fløytist i filharmonisk Selskaps Orkester, men etter nøye overveielser valgte han å bli i Halden Det er byens musikkliv ham dypt takknemlig for.

Gjennom en menneskealder har R.O. Vik vært en sentral skikkelse i byens musikkliv.  På hans fødselsdag 17. mai (1987) vil han sammen med en annen musikkpersonlighet fra distriktet, komponisten Ragnar Danielsen, få sin bronserelieff i Tistedalens park.

       

KOMPOSISJONER av RAGNVALD OLIVER VIK

Båstadlundguttenes marsj 
De tre trompeter polka
Den grå dame
En liten Gutt i fra Tistedalen
LVAT’ s Defilermarsj
Norsk dans
R.P.8. bataljons marsj
Tistedølen
Vernes Flystasjons marsj
 

I tillegg har han komponert marsjer til flere av skolekorpsene i Halden.

Asak skolemusikkorps marsj
Os skolemusikkorps marsj
Halden skolemusikkorps marsj
 

Arrangert av R.O.Vik

Saugbrugssangen                        Konrad Grimstad
Gimle Marsjen                              Hans Lund